Wetenschap

Al meer dan twaalf jaar wordt profil’INC gebruikt door honderden vakmensen in talentmanagement, rekrutering, coaching, facilitering en soft skills training. Deze online tool is het resultaat van meer dan dertig jaar interdisciplinair onderzoek en praktijkervaring.

Profil’INC in cijfers

Onze digitale oplossing is de derde versie van een vragenlijst, gepubliceerd in 2009 onder de naam VIP2A pro, waarin de vernieuwende inzichten van de NeuroCognitieve Aanpak (NCA) zijn verwerkt.

De NCA is het resultaat van een interdisciplinair onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, dat een gebied bestrijkt van de neurowetenschappen over de cognitieve gedragstherapieën (CGT) tot de sociale wetenschappen. Dit programma is intussen goed voor bijna 20.000 mandagen over een periode van meer dan dertig jaar.

Vragen

Geanalyseerde dimensies

Vergelijkingen in het algoritme

Talen: Nederlands, Frans, Engels, Spaans

Dynamische visie op soft skills

Profil’INC biedt een dynamische visie op hoe iemand functioneert: motivaties, irritaties, zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen en veerkracht, risico’s op burn-out/brown-out.

Deze tool beoordeelt de motivatiedynamiek, de attitudes en gedragingen die iemand drijven en motiveren en onderscheidt:

MOTIVATIEDYNAMIEKEN DIE ENERGIE GEVEN

Wat iemand spontaan doet en wat hem of haar voedt.

MOTIVATIEDYNAMIEKEN die

ENERGIE Kosten 

Wat iemand alleen maar doet om een resultaat te behalen of een mislukking te voorkomen, en wat hem of haar op langere termijn dreigt te demotiveren of zelfs uit te putten.

Profil’INC spoort irriterende factoren op, dat wil zeggen houdingen en gedragingen die iemand irriteren en die hij of zij daarom uit de weg gaat.

Het biedt ook de mogelijkheid het zelfvertrouwen te diagnosticeren en het gedrag dat mensen spontaan vertonen binnen een team of een groep (familieleden, klanten, onbekenden…): hoe groot is hun zelfvertrouwen, hun assertiviteit? Vertrouwen ze anderen gemakkelijk?

Ten slotte brengt profil’INC iemands cognitieve voorkeuren aan het licht, en dus de manier waarop mensen informatie verwerken: in welke mate gaan ze het liefst voort op wat ze al kennen en beheersen? Hoe groot is hun vermogen rustig om te gaan met complexiteit en onzekerheid? Zijn ze snel gestrest? Wat is hun creatieve potentieel, hun vermogen om out of the box te denken?

Profil’INC is aldus op dit ogenblik een van de weinige vragenlijsten die rekening houden met al deze dimensies, die de kern vormen van iemands gedragsdynamiek.

Wetenschappelijke basis van profil’INC: de ‘NeuroCognitieve Aanpak’ (NCA)

De Profil’INC-vragenlijst is een digitale oplossing voor de inventarisering van gedragsdynamieken die is gebaseerd op de NeuroCognitieve Aanpak.

Die laatste, ontwikkeld door dr. Jacques Fradin en zijn onderzoeksteams, heeft zich sinds 1987 bewezen binnen bedrijven en in de klinische praktijk.

Deze interdisciplinaire benadering bevindt zich op het kruispunt van een tiental wetenschappelijke en klinische disciplines, waaronder neurowetenschappen, cognitieve en gedragswetenschappen, klinische en sociale psychologie en cognitieve  gedragstherapieën (CGT). Zie schema.

De NCA brengt iemands dynamiek in kaart door nauwkeurig de drijfveren en remmingen van diens cognitieve, emotionele en gedragsmatige potentieel vast te stellen, waarvan de basis wordt gevormd door de verschillende neurocognitieve mechanismen van de ‘regiesystemen’ van onze hersenen:

DE ADAPTIEVE REGIE

die de basis vormt van het vermogen om zich aan te passen aan complexiteit, verandering en onzekerheid, maar ook van het vermogen creatief en met veerkracht om te gaan met stress veroorzakende situaties.

DE EMOTIONELE REGIE

die met name tot uiting komt in: intrinsieke motivaties (energiegevers), extrinsieke motivaties (energievreters) gekoppeld aan plezier in het resultaat, vermijdingsgedrag ten aanzien van onaangename of irritante situaties, emotionele overinvestering die aan de oorsprong ligt van motivaties van obsessieve aard, tegelijk excessief en angst inducerend, en die een risico vormt op professionele uitputting en chronische demotivatie (burn-out/brown-out/bore-out).

DE GREGAIRE REGIE

die de basis vormt van instinctief sociaal gedrag dat te maken heeft met vertrouwen in zichzelf en anderen en met assertiviteit

DE INSTINCTIEVE REGIE

de basis van stressgedrag: vluchtstress (agitatie, spanning, angst), vechtstress (ergernis, boosheid, woede, defensieve agressiviteit), inhibitiestress (ontmoediging, neerslachtigheid, afwezigheid van verlangen).

Het doorgronden van de mens aan de hand van het NCA-interpretatierooster maakt het mogelijk om rekening te houden met de subtiliteit en uniciteit van iedere persoon, en te achterhalen welk deel van zijn of haar potentieel volledig tot uitdrukking is gebracht en welk deel nog latent is, wat dan kan worden ontwikkeld dankzij methoden en instrumenten van de NeuroCognitieve Aanpak.

Voorspellende betrouwbaarheid

Sinds 2009 is de operationele betrouwbaarheid van profil’INC in diverse contexten en sectoren bewezen. Bijvoorbeeld:

In de context van rekrutering en professionele mobiliteit voor Big Data-beroepen was de voorspellende betrouwbaarheid van profil’INC 90%: nadat de kandidaten in dienst waren genomen, bleken hun gedragsprofiel en dat van de functie in 90% van de gevallen overeen te stemmen.

Profil’INC is gebruikt bij de selectie van topsporters om toekomstige talenten voor een nationaal team te ontdekken. Op basis daarvan konden, dubbelblind, voor 82,5% betrouwbare voorspellingen worden gedaan ten aanzien van leiderschap en tien andere belangrijke persoonlijke kwaliteiten (soft skills) van de kandidaten.